EKONOMIA SPOŁECZNA… co to właściwie znaczy?

Pojęcie nieco owiane tajemnicą, niby zrozumiałe i powszechnie używane, a jednak czasem do końca nie wiadomo, o co w nim chodzi…

Przybliżmy w takim razie jego znaczenie.

Ekonomia społeczna to inaczej przedsiębiorczość stawiająca na pierwszym miejscu społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia

Powyższa definicja nie jest ani wyczerpująca, ani oficjalna… ale zdaniem Autorki tego postu oddaje w kilku słowach sedno ekonomii społecznej. Najważniejszy bowiem jest w niej właśnie cel, dla którego podmioty tego typu prowadzą swoją działalność. W takim razie dokładniej…

Jaki cel przyświeca podmiotom ekonomii społecznej?

Integracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem… czyli przede wszystkim bezrobotnych, niepełnosprawnych, osób po terapii związanej z uzależnieniem, osób opuszczających zakłady karne itp…

Po co integrować te osoby?

Dlaczego integracja jest tak ważna? Nie wszyscy członkowie społeczeństwa mogą poradzić sobie np. na rynku pracy bez wsparcia. Wyobraźmy sobie osobę, która zakończyła odsiadywanie wyroku w więzieniu i chce podjąć pracę, aby móc się utrzymać (wynająć mieszkanie, którego bardzo często już nie ma, kupić żywność, odzież itp.). Po kilku lub kilkunastu latach w zamknięciu umiejętności zawodowe (np. obsługa maszyn na hali produkcyjnej) stały się nieaktualne lub powrót do wykonywanego zawodu jest wręcz niemożliwy (np. główny księgowy skazany za malwersacje finansowe…). Poza tym dochodzi jeszcze stereotypowe spojrzenie potencjalnych pracodawców na takiego kandydata do pracy – nie każdy bowiem chce zaufać osobie, która właśnie wyszła z więzienia i planuje rozpocząć nowe życie.

W takiej sytuacji jak nasz były osadzony jest wiele osób – niepełnosprawnych, bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, takich, którzy wyszli z nałogu alkoholizmu czy narkomanii, czy też takich, którzy borykają się z chorobami psychicznymi…  

Na komercyjnym rynku pracy szanse takiej osoby są niewielkie…

Nie jest ona najlepsza, aby wygrać wyścig o zatrudnienie w firmie, która chce mieć pracowników o najwyższych kwalifikacjach, z najlepszym dyplomem ze studiów, znajomością trzech języków obcych itp. – bowiem celem tej firmy jest osiągnąć jak największą rentowność, konkurencyjność, słowem – sukces finansowy.

A cel podmiotów ekonomii społecznej jest inny – tutaj wynik finansowy to sprawa drugorzędna, liczy się przede wszystkim wsparcie osób słabszych na rynku.

Jakie są kryteria funkcjonowania podmiotów z sektora ekonomii społecznej?

Można je ogólnie podzielić na kryteria ekonomiczne i społeczne. Do ekonomicznych zaliczymy:

 • prowadzenie działalności w sposób względnie ciągły, niezależny,
 • ponoszenie ryzyka prowadzonej działalności (podmiot ekonomii społecznej, jak każda firma, musi być rentowny, to znaczy nie może generować strat…),
 • zatrudnianie personelu.

Wśród  społecznych kryteriów wymienimy z kolei:

 • cel społecznie użyteczny, służący ogółowi,
 • powstanie oddolne, to znaczy z inicjatywy obywateli, członków społeczeństwa,
 • charakter zarządzania demokratyczny,
 • zyski z prowadzonej działalności są przede wszystkim przeznaczane na dalszy rozwój podmiotu.

Formy podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej mogą przybierać różne formy. Do tych najbardziej rozpoznawalnych należą z pewnością banki spółdzielcze, spółdzielnie, fundusze poręczeniowe, przedsiębiorstwa społeczne i socjalne.

Obszary działalności podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty sektora ekonomii społecznej działają najczęściej w takich obszarach jak: ochrona socjalna, usługi socjalne, zdrowie, banki, usługi dla mieszkańców, szkolenie i edukacja, ubezpieczenia, produkcja rolnicza, sport i rozrywka… z pewnością więcej przykładów odnajdziecie przygotowując własne posty w tej rundzie konkursowej!

ZADANIA DLA DRUŻYN BLOGERSKICH 🙂

Drodzy Blogerzy,

w tym tygodniu zadaniem każdej drużyny jest przygotować post opisujący wybrany przez Was podmiot ekonomii społecznej.

Aby zapobiec przypadkowemu dublowaniu się podmiotów, każda drużyna blogerska ma do dyspozycji podmioty funkcjonujące w innym województwie:

 • drużyna nr 1 – zachodniopomorskie;
 • drużyna nr 2 – warmińsko-mazurskie;
 • drużyna nr 3 – pomorskie;
 • drużyna nr 4 – kujawsko-pomorskie;
 • drużyna nr 5 – wielkopolskie;
 • drużyna nr 6 – dolnośląskie;
 • drużyna nr 7 – łódzkie;
 • drużyna nr 8 – śląskie;
 • drużyna nr 9 – małopolskie;
 • drużyna nr 10 – lubelskie;
 • drużyna nr 11 – podlaskie.

Aby wszystkie drużyny miały względnie zbliżony stopień trudności, ominęliśmy m.in. województwo świętokrzyskie (z oczywistych względów) oraz mazowieckie (najbardziej obfitujące w podmioty ekonomii społecznej, często na dużą skalę i bardzo profesjonalnie działające…).

Obowiązuje oczywiście numeracja drużyn zgodna z przypisanymi Wam kontami.

Przy wyborze podmiotu pomocna Wam będzie lista przedsiębiorstw społecznych prowadzona przez MRPiPP, Atlas Ekonomii Społecznej itp.

Co ma zawierać Wasz post?

 • wybieracie jeden podmiot ekonomii społecznej działający we wskazanym dla Was województwie;
 • krótko przedstawiacie swój podmiot – nazwa, od kiedy działa itp.
 • opisujecie jego charakter – źródła finansowania, rodzaje działalności, efekty społeczne i ekonomiczne… może największy sukces lub plany na przyszłość?
 • nie zapominacie okrasić post grafiką – np. zdjęciem, logotypem… Nie przesadzajcie jednak z dodatkami, ponieważ najważniejsza jest treść (interesująco i przystępnie przekazana)! Pamiętajcie o podaniu źródła użytego zdjęcia (np. adres strony internetowej).

Zakłada się, iż podstawowym źródłem informacji o podmiotach będzie Internet (przede wszystkim strony www i profile społecznościowe podmiotów) oraz wg uznania drużyn kontakty robocze z przedstawicielami podmiotów (telefoniczne, korespondencja elektroniczna).

Nie każdy podmiot ekonomii społecznej musi być widoczny w sieci… dlatego do dyspozycji macie całe województwo – wybierzcie taki podmiot, o którym będziecie mogli łatwo pozyskać interesujące Czytelnika informacje.

Pamiętajcie!

Na przygotowanie i publikację postu macie tylko 7 dni – do najbliższego czwartku włącznie. W kolejny piątek bowiem czeka na Was nowy temat do opracowania!

Możecie publikować, usuwać, edytować i ponownie publikować swój post w ciągu całego tego tygodnia (tj. do czwartku 27 lutego br. włącznie), ale po tym tygodniu edycja jest już zabroniona! Jakiekolwiek ingerencje w treść postu po zakończonej rundzie konkursowej mogą oznaczać dyskwalifikację tego wpisu.

Co będzie brane pod uwagę przy ocenie postu?

Komisja konkursowa dokona oceny poszczególnych postów, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną wpisów, pomysłowość ujęcia każdego tematu, oryginalność tekstów, poprawność językową. 

Pamiętajcie, że tekst każdego wpisu na blogu nie może przekroczyć 6.000 znaków (łącznie ze spacjami) oraz musi zawierać elementy graficzne (zdjęcia, rysunki itp.).

Sprawdźcie system punktacji TUTAJ 🙂