Kryteria oceny blogów

Wymogi techniczne

Tekst każdego wpisu na blogu nie może przekroczyć 6.000 znaków (łącznie ze spacjami) oraz musi zawierać elementy graficzne (zdjęcia, rysunki itp.).

Skład Komisji konkursowej

W skład Komisji konkursowej wchodzą:

  • przewodniczący: konsultant merytoryczny rozgrywek blogowych,
  • członkowie: dwie osoby z ramienia Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, legitymujące się stopniem doktora nauk ekonomicznych, lub posiadające jednocześnie tytuł zawodowy magistra kierunku Ekonomia i doświadczenie rynkowe związane z zakresem tematycznym rozgrywek blogowych.

System oceny blogów

Komisja konkursowa dokona oceny poszczególnych blogów, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną wpisów, pomysłowość ujęcia każdego tematu, oryginalność tekstów, poprawność językową. 

Każdy z członków komisji konkursowej ma w każdym zadaniu do dyspozycji następującą pulę ocen:

  • 5 punktów – do maksymalnie jednokrotnego wykorzystania (dla najlepszego wpisu),
  • 4 punkty – do maksymalnie dwukrotnego wykorzystania,
  • 3 punkty – do maksymalnie dwukrotnego wykorzystania,
  • 2 punkty – do wykorzystania bez ograniczeń ilościowych,
  • 1 punkt – do wykorzystania bez ograniczeń ilościowych,
  • 0 punktów – do wykorzystania bez ograniczeń ilościowych (tylko w sytuacji, gdy dany wpis zawiera rażące błędy merytoryczne przewyższające ewentualną wartość edukacyjną materiału).

Dodatkowo każdy z członków komisji konkursowej ocenia (jednokrotnie, po zakończeniu wszystkich zadań) każdy blog, przyznając max. 5 punktów za stronę wizualną bloga (estetyka, przejrzystość, czytelność itp.).